NIGIS... Unlocking the potentials of Lands for Sustainable Development.
Tel. +234 80 245 056 05
info@nigisservices.com
         

S/N

C of O No

DATE OF APPLICATION

STATE OF ORIGIN

PURPOSE

LOCATION

HECT.

1

NG/MN/7661

01/01/2014

NG

RES

MINNA

0.060

2

NG/MN6613

19/05/2014

NG

RES

MINNA

0.043

3

NG/KNT/755

20/06/2014

NG

RES

KNT

3.666

4

NG/MN/889

11/04/2012

NG

RES

MINNA

0.046

5

NG/BD/1159

14/12/2010

NG

RES

MINNA

0.090

6

NGS/27310

07/09/1995

NG

RES

MINNA

0.044

7

NGS/25919

05/12/1997

NG

RES

MINNA

0.039

8

NG/LAP/110

02/01/2014

NG

COMM

LAPAI

O.655

9

NG/MN/4847

21/02/2012

NG

RES

MINNA

0.088

10

NG/MN/7208

14/08/2013

NG

RES

MINNA

0.035

11

NG/MN/1446

01/03/2006

NG

RES

MINNA

0.048

12

NG/MN /5763

28/02/2014

NG

Comm

GBAIKO

0.678

13

NG/MN/1292

11/04/2012

NG

Res

M.T.P. 116 EXT.

0.045

14

NG/MN/6761

17/04/2014

NG

Res

BARIKIN SALE

0.653

15

NG/MN/5495

23/12/2013

NG

Res

KAFIN TELLA

0.047

16

NG/MN/5117

04/09/2012

NG

Rel

TUNGA

0.199

17

NG/MN/1056

11/04/2012

NG

Res.

M.T.P. 116 EXT.

0.057

18

NG/MN/5662

09/01/2014

NG

Comm.

MAIKUNKELE

6.636

19

NG/MN/6740

09/01/2013

NG

Res.

KAFIN TELLA

0.051

20

NG/MN/5976

26/03/2012

NG

Res.

SAUKA-KAHUTA

0.041

21

NG/MN/5353

20/02/2012

NG

Res.

DUTSE KURA

0.089

22

NG/MN/7345

24/07/2013

NG

Res.

M.T.P 116A EXT

0.045

23

NG/MN/1622

11/04/2012

NG

Res.

M.T.P 116 EXT

0.044

24

NG/MN/1621

11/04/2012

NG

Res

M.T.P. 116 EXT

0.047

25

MG/MN/5116

04/09/2012

NG

Res.

TUNGA

0.134

26

NG/MN/3706

10/12/2012

NG

Res.

M.T.P 116

0.033

27

NG/BD/1033

12/02/2010

NG

Res.

B.T.P 30

0.090

28

NG/BD/766

12/03/2009

NG

Res

BIDA

0.087

29

NG/GUR/117

14/11/2013

NG

Comm.

DIKO

0.890

30

NG/MN/5975

26/03/2012

NG

res

GBEGANU

0.046

31

NGS/31227

28/09/2009

NG

res

M T P 17

0.153

    Back to Main Page
  Copyright © www.nigisservices.com. All rights reserved. Powered by TreasureWorth